Duyurular

 1. Koordinatörümüz Prof. Dr. Oya Hazer'in Milliyet ile Röpörtajı

  Koordinatörümüz Prof. Dr. Oya Hazer'in Milliyet ile röpörtajına https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/didem-ozel-tumer/yaslilara-teknoloji-egitimi-verilmeli-6218414 bağlantısı ile ulaşabilirsiniz.

 2. 19 Ekim Kuşaklar Arası Buluşma
  kusaklararasi bulusma etkinligi
 3. 20 Mart Yaşlılara Saygı Haftası
 4. Başsağlığı Mesajı

 5. 1 Ekim 2016 Yaşlılar Günü - Basın Bildirisi
 6. Kamuoyuna ve Yaşlılık Platformu Üyelerine Duyuru

 7. Geriatri Hemşireliği Kursu
 8. YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİĞİ 2016
 9. 1 Ekim 2015 Yaşlılar Günü - Basın Bildirisi
 10. Yaşlılar Haftası - Basın Bülteni 2015
 11. 1 Ekim 2014 Yaşlılar Günü Programı
 12. 1 Ekim Yaşlılar Günü Basın Bülteni-2014

  YAŞLILIK PLATFORMU BASIN BÜLTENİ 2014 - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

  “Ben genç olmanın ne olduğunu biliyorum fakat sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin.” diyor Orson Welles. Umudumuz odur ki, yaşlanmadan herkes yaşlılığın ne olduğunu anlayabilsin ve sorumluluk bilinci ile gereken önlemleri alabilsin.

  Unutmayalım ki; yaşlanmak yaşayabilmiş olmaktır, yaşlanmak cevherken hayatla işlenip mücevher olmaktır, yaşlanmak deneyim, bilgi, birikim ve kıdemdir. Yaşlı, Kıdemli İnsan, Kıdemli Yurttaştır.

  Ülkemizde Kıdemli Yurttaşlarımıza gereken önem veriliyor mu? Ne yazık ki hayır! Oysa, yaşlılarımız deneyim, bilgi ve birikimlerinden yararlanılması gereken birer değerdir. Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmakta ve yaşlılık olgusu ve ilgili konular ülkemizde önemle ele alınması gereken konular arasında yer almalıdır. İvedi olarak gerçekleştirilmesi gereken hizmetler ise yaşlılarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal güvenlik sistemimizin tüm yaşlıları kapsayacak biçimde genişletilmesi, sağlıktan beslenmeye, barınmadan rehabilitasyona tüm gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

  Onlar lütuf değil haklarını istiyorlar, onlar emeklerinin karşılığını bekliyor, onlar vefa borcunun ödenmesini bekliyorlar.

  Yaşlılık Platformu olarak sesleniyoruz; “Genç Türkiye hızla yaşlanıyor ve acil alınması gereken önlemler var! Biz, Yaşlılık Platformu olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız.”

  Yaşlılık Platformu olarak temel amacımız ve çabamız, yaşlılığın bir çile ve sıkıntı dönemi olmaktan çıkarılıp, gerçekten herkes için bir ikinci bahar ile aktif ve kaliteli bir yaşamın devam ettiği bir süreç olmasıdır.

  Ülkemizin kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile birlikte tüm toplumun yaşlısına karşı sorumluluklarını ve görevlerini yerine getireceği yarınlar umuduyla, bugünlerimizi borçlu olduğumuz yaşlılarımızın yaşlılar gününü kutluyor, hepsine şükran ve saygılarımı sunuyorum.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

 13. Yaslilar Haftasi Basin Bülteni-2014

  YAŞLILAR HAFTASI

  YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASINI KUTLUYOR, YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ PARTİ VE ADAYLARDAN YAŞLILIK İLE İLGİLİ DAHA KAPSAMLI BEKLENTİLER İÇİNDE OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ….

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla 16 Ocak 2008 tarihinde, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 26 ayrı yapılanmanın temsilcilerinin katılımı ile kurulmuş ve bugün 38 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda ortak çatı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşlı nüfus ve dolayısı ile yaşlılık ile ilgili yapılması gerekenler giderek artmaktadır. Hal böyle iken, Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  Ülkemiz’in, 30 Mart’ta gerçekleşecek olan Yerel Seçimler’e odaklandığı şu günler yaşlılık ile ilgili sorunların çözümü noktasında yeni bir sayfanın açılması anlamına da gelebilir. Adayların ve Siyasi Partilerin yerel politika oluştururken bu önemli kesimi ve onların sorunlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir.

  Gündüz bakım evlerinden, evde bakım ve destek uygulamalarına, hobi salonlarından, yaşlı merkezlerine varıncaya kadar birçok çözümün noktası Yerel Yönetimler olarak gözükmektedir.

  Engelli ve Yaşlı bireylerin sosyalleşebilmeleri , aktif olabilmesi için Kent Planlaması , kültür, sanat, ve sportif etkinliklerden, yeni teknoloji kullanımı ve yaşam boyu eğitim olanaklarından yaşlılarımızın yararlanabilmesi için olanaklar yaratılmasında da Yerel Yönetimlere son derece önemli görevler düşmektedir.

  Anayasa’da yer alan Pozitif Ayrımcılık ilkesi gereği bugünleri borçlu olduğumuz emektarlarımız yaşlılarımıza ilave kolaylıklar sağlanmalı ve onların aktif bir yaşam sürdürmeleri için sosyo- ekonomik destekleyici planlamalar yapılmalıdır.

  Ayrıca, Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin sertifikalandırılması için üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.

  Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulmalı, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları yapılmalıdır.

  Yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Bu sorunların çözümünde Yerel Yönetim ile Merkezi Yönetim ortak hareket etmeli ve politikaları oluşturarak hızla kısa, orta ve uzun vade planları uygulamaya girmeli ve politika oluşturulmasında "Yaşlı Meclisi", " Yaşlı Danışma Kurulu " gibi yapılar oluşturulmalıdır.

  Tüm Siyasi Parti ve Adaylar, bugünlerimizin mimarı ve emektarı yaşlılarımıza vefa borçlarını ödemeli, önce planlarında sonra uygulamalarında bu kitleye hizmet etmek için yarışmalıdırlar. Bu yarış hizmet yarışı ise bu hizmetin öncelikli adresi Kıdemli Vatandaşlarımız yani yaşlılarımızdır.

  Ulu Önder Atatürk’ün izinde, "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile onlara gereken önem verilmelidir.

  Bu dileklerle tüm kıdemli vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

  18-24 Mart 2014