1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

1 Ekim, 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Yaşlılar Günü olarak ilan edilmiş ve Dünyanın her ülkesinde yaşlı nüfusun sorunlarına dikkat çekilmesine yönelik olarak düzenlenen etkinliklerle değerlendirilmektedir.

Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmakta ve yaşlılık olgusu ülkemizde de son derece önemli bir şekilde ele alınması gereken konulardan biri olmaktadır. Konu ile ilgili ivedi olarak gerçekleştirilmesi gereken hizmetler ise yaşlılarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal güvenlik sistemimizin tüm yaşlılar kapsayacak biçimde genişletilmesi, sağlıktan beslenmeye, barınmadan rehabilitasyona tüm gereksinimlerinin karşılanması konusunda alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler olarak ortaya çıkmaktadır.

Yaşlılık olgusu ile ilgili ne yazık ki ülkemizde, gerek sağlık yönü gerekse de sosyal hizmet ve destek yönü ile ilgili ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu noktada; yaşlılarla ilgili politikaların oluşturularak, daha modern hizmetlerin sunulmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Yaşlılarımızın, emeklilerimizin huzur ve mutlulukla geçirecekleri bir yaşlılık dönemi sağlamak toplumdaki herkesin en önemli görevidir. Bütün bu ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak bundan sonra atılacak adımlarla yaşlılarımızın, emeklilerimizin yaşamlarını huzur, sağlık ve refah içinde geçirebilecekleri politikaların bir an önce hayata geçirilmesi için Yaşlılık Platformu tüm üye dernekleri ile göreve daima hazırdır.

Her türlü eksikliğe rağmen; Anayasanın 10. Maddesinde yapılan değişiklikle yaşlılar için pozitif ayrımcılığı hükme bağlanması ve buna ilişkin uyum yasaları son derece önemli bir adım olmaktadır. Bunun yanı sıra ulaşımda yaşlılara getirilen ücretsiz seyahat yönetmeliğinin çıkarılması ve yine ilgili anayasa maddesi gereği sosyal devlete uygun bakım modelinin yürürlüğe girmesi, yaşlılık hukuku alanında üniversitelerin çalışmaya davet edilmesi, Birleşmiş Milletlerce çalışması yapılan yaşlı hakları çalışmalarının takip edilerek gereken değişikliklerin ivedi olarak yapılması toplumumuzun ve dolayısı ile Yaşlılık Platformu’nun zaruretlerindendir. Yaşlılık Platformu, sahip olduğu multidisipliner ekip ile yaşlılık alanında üstlendiği sorumluluğun bilincindedir.

Yaşlılık Platformu olarak ilke ve çabamız yaşlılığın bir çile ve sıkıntı dönemi olmaktan çıkarılıp, gerçekten herkes için bir ikinci bahar ile aktif ve kaliteli bir yaşamın devam ettiği bir süreç olmasıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi; “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

Prof. Dr. Nuran AKDEMİR - Yaşlılık Platformu Koordinatörü

1 Ekim 2013