Basın Bülteni

 1. 1 Ekim 2016 Yaşlılar Günü - Basın Bildirisi
 2. 1 Ekim 2015 Yaşlılar Günü - Basın Bildirisi
 3. Yaşlılar Haftası - Basın Bülteni 2015
 4. Yaslilar Haftasi Basin Bülteni-2014

  YAŞLILAR HAFTASI

  YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASINI KUTLUYOR, YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ PARTİ VE ADAYLARDAN YAŞLILIK İLE İLGİLİ DAHA KAPSAMLI BEKLENTİLER İÇİNDE OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ….

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla 16 Ocak 2008 tarihinde, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 26 ayrı yapılanmanın temsilcilerinin katılımı ile kurulmuş ve bugün 38 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda ortak çatı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşlı nüfus ve dolayısı ile yaşlılık ile ilgili yapılması gerekenler giderek artmaktadır. Hal böyle iken, Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  Ülkemiz’in, 30 Mart’ta gerçekleşecek olan Yerel Seçimler’e odaklandığı şu günler yaşlılık ile ilgili sorunların çözümü noktasında yeni bir sayfanın açılması anlamına da gelebilir. Adayların ve Siyasi Partilerin yerel politika oluştururken bu önemli kesimi ve onların sorunlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir.

  Gündüz bakım evlerinden, evde bakım ve destek uygulamalarına, hobi salonlarından, yaşlı merkezlerine varıncaya kadar birçok çözümün noktası Yerel Yönetimler olarak gözükmektedir.

  Engelli ve Yaşlı bireylerin sosyalleşebilmeleri , aktif olabilmesi için Kent Planlaması , kültür, sanat, ve sportif etkinliklerden, yeni teknoloji kullanımı ve yaşam boyu eğitim olanaklarından yaşlılarımızın yararlanabilmesi için olanaklar yaratılmasında da Yerel Yönetimlere son derece önemli görevler düşmektedir.

  Anayasa’da yer alan Pozitif Ayrımcılık ilkesi gereği bugünleri borçlu olduğumuz emektarlarımız yaşlılarımıza ilave kolaylıklar sağlanmalı ve onların aktif bir yaşam sürdürmeleri için sosyo- ekonomik destekleyici planlamalar yapılmalıdır.

  Ayrıca, Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin sertifikalandırılması için üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.

  Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulmalı, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları yapılmalıdır.

  Yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Bu sorunların çözümünde Yerel Yönetim ile Merkezi Yönetim ortak hareket etmeli ve politikaları oluşturarak hızla kısa, orta ve uzun vade planları uygulamaya girmeli ve politika oluşturulmasında "Yaşlı Meclisi", " Yaşlı Danışma Kurulu " gibi yapılar oluşturulmalıdır.

  Tüm Siyasi Parti ve Adaylar, bugünlerimizin mimarı ve emektarı yaşlılarımıza vefa borçlarını ödemeli, önce planlarında sonra uygulamalarında bu kitleye hizmet etmek için yarışmalıdırlar. Bu yarış hizmet yarışı ise bu hizmetin öncelikli adresi Kıdemli Vatandaşlarımız yani yaşlılarımızdır.

  Ulu Önder Atatürk’ün izinde, "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile onlara gereken önem verilmelidir.

  Bu dileklerle tüm kıdemli vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

  18-24 Mart 2014

 5. 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

  YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NÜN TÜM KIDEMLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN OLUMLU BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMI OLMASINI DİLİYORUZ.

  Yaşlılık Platformu Olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nün ülke yaşlılarımız olan Tüm Kıdemli Vatandaşlarımız için olumlu bir başlangıcın ilk adımı olmasını diliyor, merkezi ve yerel yönetimleri yapılması gerekenlerle ilgili olarak göreve davet ediyoruz.

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 35 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda hızla çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, aile yapısının değişmesi ile geniş aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakması, kadının çalışma hayatına girmesi, sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle yaşlı popülasyonun artması özellikle ülkemizde yaşlılık sorunları giderek arttırmaktadır.

  Yaşlılıkla ilgili oluşan sorunların çözümü için yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla sivil toplum kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Ayrıca yaşamın her alanında yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yasaların çıkartılması gerekmekte ve ilgili bakanlıklar, dernekler ve akademisyenler birlikte çalışarak; siyasi parti, hükümet programlarında, yaşlılara yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin yer almasını sağlamalıdır. Bu koordinasyonun sağlanması için ilgili bir birimin SHÇEK’ten bağımsız olarak ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

  Yaşlı bireylerin yaşamı daima toplumsal gündemde tutulmalı, yaşlı bireylerin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretilmelidir. Yaşlılık platformu, multi-disipliner ekibi ile üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve kamu ile sağlıklı işbirliklerine imza atmaya daima hazırdır.

  Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin yetiştirilmesi, yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulması, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarının yapılması, yaşlılık konusunda uluslar arası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Yaşlı bireylerin yaşamın her alanına ve özellikle kendileri ile ilgili kararlara aktif olarak katılması için yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimler ile siyasi partilerin “Yaşlılık Kollarını” oluşturması ve çalışma programlarına almasını Platform olarak önermekte, gerekli destege hazır olduğumuzu da belirtmekteyiz.

  Ulu Önder Atatürk "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile konunun önemini vurgulamıştır.

  Bu duygularla tüm kıdemli vatandaşlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

  Ayrıntılı Bilgi İçin:

  Ali Necati DOĞAN

  GSM:0532 704 14 60

  E-Posta: necati.dogan@hotmail.com

  Türkiye İşçi Emeklileri Derneği bu alanda ülkemizde ve dünyada kendine düşen görevi yerine getirmeye tüm örgütü ile birlikte devam edecektir.

 6. 1 Ekim Yaşlılar Haftası

  YAŞLILAR HAFTASI TÜRKİYE YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÖNÜNÜ KUTLUYORUZ.

  TÜRKİYE YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla 16 Ocak 2008 tarihinde, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 26 ayrı yapılanmanın temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Yaşlılık Platformu Kurucular Meclisi Toplantısı sonucunda kurulmuş ve bugün 33 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda hızla çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, aile yapısının değişmesi ile geniş aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakması, kadının çalışma hayatına girmesi, sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle yaşlı popülasyonun artması ile yaşlılık sorunları giderek artmaktadır. Ayrıca; kentleşme süreci ve göçler köylerde yaşlı popülasyonun artmasına ve kentlerde sosyo-ekonomik sorunlara neden olmaktadır.

  Yaşlı popülasyonun artması ve sorunlarının gündeme gelmesi ile Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok organizasyon, kurum ve kuruluş yaşlılığa dikkati çekmek üzere Yaşlılar Yılı, Yaşlılar Haftası, Yaşlılar Günü ihdas etmiş ve Uluslararası Yaşlanma Asamblesini toplamıştır. Ülkemizde de yaşlılık konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların sayıları artmış, Avrupa Birliği süreci ile de yoğun çalışmalar başlamıştır.

  Madrid’te 2002’de toplanan II. Dünya Yaşlanma Asamblesinde belirlenen Uluslararası Eylem Planı ülkemiz tarafından da benimsenmiş ve buna yönelik ulusal eylem planı oluşturulmuştur. Bu eylem planlarının ivedilikle hayata geçirilmesinin Platform olarak gereğine inanmaktayız.

  Türkiye Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulamacılarla ortak çalışılmasını hedeflemektedir. Platform yaşamın her alanında yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yasaların çıkartılmasında aktif güç olmayı amaçlamakta ilgili bakanlıklar, dernekler ve akademisyenlerle birlikte çalışarak ve siyasi parti, hükümet programlarında, yaşlılara yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin yer alması için baskı grubu olarak çalışmayı amaçlamaktadır.

  Türkiye Yaşlılık Platformu, yaşlı bireylerin yaşamını toplumsal gündeme taşımayı ve bu gündeme süreklilik kazandırmayı amaçlayıp, yaşlı bireylerin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretmek için çalışmayı amaçlamaktadır.

  Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin yetiştirilmesi, yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulması, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarının yapılması, yaşlılık konusunda uluslar arası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Yaşlı bireylerin yaşamın her alanına ve özellikle kendileri ile ilgili kararlara aktif olarak katılması için yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimler ile siyasi partilerin “Yaşlılık Kollarını” oluşturması ve çalışma programlarına almasını Platform olarak önermekteyiz.

  Ulu Önder Atatürk "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile konunun önemini vurgulamıştır.

  TÜRKİYE YAŞLILIK PLATFORMU YÖNETİM GRUBU

  • Prof. Dr. Nuran Akdemir – Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
  • Mete Bora – TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği
  • Recep Orhan – Türkiye İşçi Emeklileri Derneği
  • Gülgen Dural – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
  • Prof. Dr. Nuray Kırdı – Geriatri Fizyoterapistleri Derneği
  • Ayşe Akman – Yaşam Döngüsü Derneği
  • Doç. Dr. Aylin Görgün Baran – Sosyoloji Derneği
  • T. Ümit Erdil – Mutlu Yaşam Sevgi ve Dayanışma Derneği
  • İffet Elçil Kaya – Türk Geriatri Vakfı/Murat Yaşlılara Hizmet Sağlık ve Eğitim Vakfı
  • Doç. Dr. Oya Hazer – Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

  Ayrıntılı Bilgi İçin:

  Ali Necati DOĞAN

  Tel: 0312 441 37 47

  Faks: 0312 441 51 81

  GSM: 0532 704 14 60

  E-Posta: necati.dogan@hotmail.com , necati.dogan@summa.com.tr

 7. 15 Haziran Dünya Yaşlılara Yönelik Suistimalin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Günü

  YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 15 HAZİRAN DÜNYA YAŞLILARA YÖNELİK SUİSTİMALİN VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ GÜNÜ’NÜN TÜM KIDEMLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN OLUMLU BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMI OLMASINI DİLİYORUZ

  Yaşlılık Platformu Olarak 15 Haziran Dünya Yaşlılara Yönelik Suistimalin Ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Günü’nün Tüm Kıdemli Vatandaşlarımız için olumlu bir başlangıcın ilk adımı olmasını diliyor, merkezi ve yerel yönetimleri konu bağlamında yapılması gerekenlerle ilgili olarak göreve davet ediyoruz.

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 35 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda hızla çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, aile yapısının değişmesi ile geniş aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakması, kadının çalışma hayatına girmesi, sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle yaşlı popülasyonun artması ile yaşlılık sorunları giderek artmaktadır.

  Yaşlılıkla ilgili oluşan sorunların çözümü için yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla sivil toplum kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Ayrıca yaşamın her alanında yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yasaların çıkartılması gerekmekte ve ilgili bakanlıklar, dernekler ve akademisyenler birlikte çalışarak; siyasi parti, hükümet programlarında, yaşlılara yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin yer almasını sağlamalıdır .

  Yaşlı bireylerin yaşamı daima toplumsal gündemde tutulmalı, yaşlı bireylerin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretilmelidir. Yaşlılık platformu, multi-disipliner ekibi ile üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve kamu ile sağlıklı işbirliklerine imza atmaya daima hazırdır.

  Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin yetiştirilmesi, yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulması, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarının yapılması, yaşlılık konusunda uluslar arası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Yaşlı bireylerin yaşamın her alanına ve özellikle kendileri ile ilgili kararlara aktif olarak katılması için yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimler ile siyasi partilerin “Yaşlılık Kollarını” oluşturması ve çalışma programlarına almasını Platform olarak önermekteyiz.

  Ulu Önder Atatürk "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile konunun önemini vurgulamıştır.

  Bu duygularla tüm kıdemli vatandaşlarımıza minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

  Ayrıntılı Bilgi İçin:

  Ali Necati DOĞAN

  GSM: 0532 704 14 60

  E-Posta: necati.dogan@hotmail.com

 8. 30 Haziran Emekliler Günü

  Yaşlılık Platformu olarak 30 Haziran Emekliler Günü’nü kutluyor Kıdemli Vatandaşlarımız olan emeklilerimizin Sosyal Devlet İlkesi gereğince Elden Gelen Degil Hak Edilen Yaşam Standartlarına ulaşmasını diliyoruz.

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 35 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda hızla çalışmalarını sürdürmektedir.

  Emeklilerimiz ile ilgili oluşan sorunların çözümü için emekliye yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulayıcılarla sivil toplum kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Ayrıca yaşamın her alanında emeklilerimizin yaşamını kolaylaştıracak yasaların çıkartılması gerekmekte ve ilgili bakanlıklar, dernekler ve akademisyenler birlikte çalışarak; siyasi parti, hükümet programlarında, emeklilere yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin yer almasını sağlamalıdır.

  Emeklilerimizin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretilmelidir. Yaşlılık platformu, multi-disipliner ekibi ile üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeyeve kamu ile sağlıklı işbirliklerine imza atmaya gerek Sosyal Devlet İlkesi gerekse de sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci ile daima hazırdır.

  Emeklilerimizin yaşamın her alanına ve özellikle kendileri ile ilgili kararlara aktif olarak katılması ilgili tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimler ile siyasi partilerin “Yaşlılık ve Emeklilik Kollarını” oluşturması ve çalışma programlarına almasını Platform olarak önermekteyiz.

  Bu duygularla tüm kıdemli vatandaşlarımız olan Emeklilerimize minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler dilerken, ilgili tüm yetkilileri sağlıktan barınmaya, sosyal haklardan eşitlik ilkesine varıncaya kadar alakalı tüm sorunların çözümünde göreve davet ediyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü

  Ayrıntılı Bilgi İçin:

  Ali Necati DOĞAN

  GSM: 0532 704 14 60

  E-Posta: necati.dogan@hotmail.com

 9. 18-24 Mart Ulusal Yaşlılık Haftası

  YAŞLILIK PLATFORMU OLARAK 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASINI KUTLUYORUZ.

  YAŞLILIK PLATFORMU Türkiye’nin yaşlılık konusunda ortak sesi olmak amacıyla 16 Ocak 2008 tarihinde, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yaşlılık alanında çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşları temsil eden 26 ayrı yapılanmanın temsilcilerinin katılımı ile Yaşlılık Platformu Kurucular Meclisi Toplantısı sonucunda kurulmuş ve bugün 35 farklı kuruluşu temsil eden bir yapıda hızla çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, aile yapısının değişmesi ile geniş aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakması, kadının çalışma hayatına girmesi, sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle yaşlı popülasyonun artması ile yaşlılık sorunları giderek artmaktadır. Ayrıca; kentleşme süreci ve göçler köylerde yaşlı popülasyonun artmasına ve kentlerde sosyo-ekonomik sorunlara neden olmaktadır.

  Yaşlı popülasyonun artması ve sorunlarının gündeme gelmesi ile Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok organizasyon, kurum ve kuruluş yaşlılığa dikkati çekmek üzere Yaşlılar Yılı, Yaşlılar Haftası, Yaşlılar Günü ihdas etmiş ve Uluslararası Yaşlanma Asamblesini toplamıştır. Ülkemizde de yaşlılık konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların sayıları artmış, Avrupa Birliği süreci ile de yoğun çalışmalar başlamıştır.

  Madrid’te 2002’de toplanan II. Dünya Yaşlanma Asamblesi’nde belirlenen Uluslararası Eylem Planı ülkemiz tarafından da benimsenmiş ve buna yönelik tolarak Ulusal Yaşlılk Eylem Planı oluşturulmuştur. Bu eylem planlarının ivedilikle hayata geçirilmesi için Yaşlılık Platformu olarak gereken sorumluluğu almaya hazırız.

  Yaşlılık Platformu yaşlı hakları ve ulusal düzeyde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyo-ekonomik politikaların oluşturulmasında yasa yapıcı ve uygulamacılarla ortak çalışılmasını hedeflemektedir. Platform yaşamın her alanında yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yasaların çıkartılmasında aktif güç olmayı amaçlamakta ilgili bakanlıklar, dernekler ve akademisyenlerle birlikte çalışarak ve siyasi parti, hükümet programlarında, yaşlılara yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin yer alması için baskı grubu olarak çalışmayı amaçlamaktadır.

  Yaşlılık Platformu, yaşlı bireylerin yaşamını toplumsal gündeme taşımayı ve bu gündeme süreklilik kazandırmayı amaçlayıp, yaşlı bireylerin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretmek için çalışmayı amaçlamaktadır.

  Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle; kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin yetiştirilmesi, yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulması, yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarının yapılması, yaşlılık konusunda uluslar arası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yasal çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Yaşlı bireylerin yaşamın her alanına ve özellikle kendileri ile ilgili kararlara aktif olarak katılması için yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimler ile siyasi partilerin “Yaşlılık Kollarını” oluşturması ve çalışma programlarına almasını Platform olarak önermekteyiz.

  Ulu Önder Atatürk "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." veciz sözü ile konunun önemini vurgulamıştır.

  Bu duygularla tüm kıdemli vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Yaşlılık Platformu Koordinatörü