Yönetim Grubu Üyesi

1975 yılında Ankara'da doğan Burcu Balam Yavuz ilk orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. 1999'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2004'de İç Hastalıkları ihtisasını, 2009'da Geriatri yandal ihtisasını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayarak İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı olmuştur. 2008-2009'da 4 ay süreyle Kanada'da McMaster Üniversitesi İç Hastalıkları AD Geriatri Ünitesi'nde misafir öğretim elemanı olarak bulunmuştur. 2012’de İç Hastalıkları-Geriatri doçenti olmuştur. Akademik Geriatri Derneği'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Akademik Geriatri Derneği Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Bilimsel Sekreteryası görevini sürdürmektedir. Huzurevleri-bakımevlerinde toplam kalite yönetimi ve evde bakım konularında Devlet Planlama Teşkilatı Projeleri'nde görev almıştır. ‘’Geriatri ve Gerontoloji’’ kitabı editör yardımcılığı yapmış, Akademik Geriatri Dergisi'nde yarımcı editör görevini yürütmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Geriatri Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.