Amaç ve Hedeflerimiz

  • Türkiye’de toplumsal ve kamusal alanda sağlıklı ve kaliteli yaşlanmak, yaşlılığın pozitif algılanması vb. konularda etkili bir kamuoyunun oluşturulması için çalışmak.
  • Toplumda yaşlılığa karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar yaparak, yaşlının toplumla bütünleşmesini sağlamak.
  • Yaşlıların hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak.
  • Yaşlılık alanındaki tüm yasal düzenlemelerin ve uygulamaların gerçekleşmesi için katkıda bulunmak.
  • Yaşlılık ve yaşlanma konularında, araştırma, eğitim, hizmet ve proje üretme ile ilgili olarak çalışan tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği yapmak.
  • Yaşlılık konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinliklerde bulunmak.
  • Yaşlılar için elden gelen değil, hak edilen yaşam standartlarını sağlamak.
  • Yaşlılık alanında çalışan uluslararası kurumlarla eğitim, araştırma ve proje konularında işbirliği yapmak.
  • Yaşlıların yaşamak istedikleri ortamlarda; evinde yalnız veya ailesi ile birlikte, gündüz bakım evlerinde, geçici veya sürekli huzurevlerinde kaliteli yaşam sürdürebilmeleri için gerekli sosyal politikaların oluşturulmasında görev almak.