Platform Koordinatörü

Prof. Dr. Nuran AKDEMİR - Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği

8 Mart 1946 yılında Talas /Kayseri’de doğmuş, ilköğrenimini Yozgat, Birecik/Urfa’da, ortaokulu Birecik’de ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1964 yılında H.Ü Hemşirelik Yüksekokuluna giren Akdemir, 1968 yılında Hemşirelikte Lisans Diploması, aynı Üniversiteden 1971 yılında Bilim Uzmanlığı, 1975 yılında Hemşirelikte Doktora Diploması almıştır. 6 Ekim 1982- 4 Nisan 1983 tarihleri arasında Houston-Texas Methodist Hastanesinde Kardiyo-Vasküler Hemşirelik konusunda bir eğitim programına katılmış olan Akdemir, 1984 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, 1990 yılında Hemşirelikte Doçentlik, 1996 yılında da Profesörlük ünvanını almıştır. 1991-1996 yılları arasında H.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini yapan Akdemir, 1993-2013 yılları arasında İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini, 2009 Ocak - 2012 Aralık tarihleri arasında ise HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı görevini, 2013 - 2019 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü' nde Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi görevlerini ve 2008-2018 yılları arasında Yaşlılık Platformu Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Halen yönetim kurulu üyesidir.

E-posta: nuranakdemir@hotmail.com